Available courses

Deze module gaat over de breinontwikkeling van het jonge kind, met o.a. aandacht voor hoe ons brein werkt ('Joris en de krokodil'), de 5 breinprincipes en ter verdieping een aantal kenniskaarten.

Deze module gaat o.a. over de lichamelijke, cognitieve ontwikkeling en creatieve ontwikkeling bij kinderen van 0 tot en met 2 jaar. Ook de taal- en rekenontwikkeling en de seksuele ontwikkeling  komen aan bod.

In deze module staat kennis over o.a. de sociale en emotionele ontwikkeling en de eet- en spelontwikkeling van het kind van 0 tot en met 2 jaar centraal. Ook de zindelijkheidsontwikkeling komt aan bod.

Deze module staat in het teken van jouw rol als professional bij o.a. de  sociale, emotionele, brein-, eet, spel- en zindelijkheidsontwikkeling en de ontwikkeling van empathie en temperament bij kinderen van 0 tot en met 2 jaar.  De module bouwt voort op de modules Baby- en Peuterkennis 1 en Babykennis 3.

In deze module leer je verantwoord en creatief met de vele facetten van voeding om te gaan voor het kind van 0 tot en met 2 jaar, met o.a. aandacht voor zuigelingenvoeding, eetgewoontes, voedingsvaardigheden en voedselhygiëne.

Deze module gaat o.a. over de lichamelijke, cognitieve ontwikkeling en creatieve ontwikkeling bij kinderen van 2 tot en met 4 jaar. Ook de taal- en rekenontwikkeling en de seksuele ontwikkeling komen aan bod.
In deze module staat kennis over o.a. de sociale en emotionele ontwikkeling en de eet- en spelontwikkeling van het kind van 2 tot en met 4 jaar centraal. Ook de zindelijkheidsontwikkeling komt aan bod.

Deze module staat in het teken van jouw rol als professional bij o.a. de lichamelijke, cognitieve, creatieve, seksuele en de brein-, taal-, en rekenontwikkeling bij kinderen van 2 tot en met 4 jaar. De module bouwt voort op de theorie uit de modules Baby- en Peuterkennis 1 en Peuterkennis 2.

Deze module staat in het teken van jouw rol als professional bij o.a. de lichamelijke, cognitieve, creatieve, seksuele en de brein-, taal-, en rekenontwikkeling bij kinderen van 2 tot en met 4 jaar. De module bouwt voort op de kennismodules Baby- en Peuterkennis 1 en Peuterkennis 3.

In deze module leer je verantwoord en creatief met de vele facetten van voeding om te gaan voor het kind van 2 tot en met 4 jaar, met o.a. aandacht voor eetgewoontes, voedingsvaardigheden en voedselhygiëne.

Deze module staat in het teken van de (nieuwste) kennis over de breinontwikkeling van het kind van 4 tot en met 8 jaar. De inhoud van de module bestaat uit een algemene inleiding op hoe ons brein werkt, de 5 breinprincipes en de 6 kenniskaarten.

Deze module gaat o.a. over de lichamelijke, cognitieve ontwikkeling en creatieve ontwikkeling bij kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Ook de taal- en rekenontwikkeling en de seksuele ontwikkeling komen aan bod.

In deze module staat kennis over o.a. de sociale, emotionele en morele ontwikkeling en de eet- en spelontwikkeling van het kind van 4 tot en met 8 jaar centraal. Ook komen empathie en temperament aan bod.

Deze module staat in het teken van jouw rol als professional bij o.a. de brein-, taal- en rekenontwikkeling, de (senso)motorische resp. lichamelijke, cognitieve en creatieve ontwikkeling van kinderen van 4 tot en met 8 jaar. De module bouwt voort op de theorie uit de module Jongste BSO kennis 2.

Deze module staat in het teken van jouw rol als professional bij o.a. de lichamelijke, cognitieve, creatieve, seksuele en de brein-, taal-, en rekenontwikkeling bij kinderen van 4 tot en met 8 jaar. De module bouwt voort op de theorie uit de modules Jongste BSO-kennis 1 en Jongste BSO-kennis 2.

In deze module leer je verantwoord en creatief met de vele facetten van voeding om te gaan voor het kind van 4 tot en met 8 jaar, met o.a. aandacht voor eetgewoontes, voedingsvaardigheden en voedselhygiëne.


Deze module staat in het teken van de (nieuwste) kennis over de breinontwikkeling van het kind van 8 tot en met 12 jaar. De inhoud van de module bestaat uit een algemene inleiding op hoe ons brein werkt, de 5 breinprincipes en de 6 kenniskaarten.

Deze module gaat o.a. over de lichamelijke, cognitieve ontwikkeling en creatieve ontwikkeling bij kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Ook de taal- en rekenontwikkeling en de seksuele ontwikkeling komen aan bod.

In deze module staat kennis over o.a. de sociale, emotionele en morele ontwikkeling en de eet- en spelontwikkeling van het kind van 8 tot en met 12 jaar centraal. Ook komen empathie en temperament aan bod.

Deze module staat in het teken van jouw rol als professional bij o.a. de brein-, taal- en rekenontwikkeling, de (senso)motorische resp. lichamelijke, cognitieve en creatieve ontwikkeling van kinderen van 8 tot en met 12 jaar. De module bouwt voort op de theorie uit de module OBSO kennis 2.

Deze module staat in het teken van jouw rol als professional bij o.a. de lichamelijke, cognitieve, creatieve, seksuele en de brein-, taal-, en rekenontwikkeling bij kinderen van 8 tot en met 12 jaar. De module bouwt voort op de theorie uit de modules Oudste BSO-kennis 1 en Oudste BSO-kennis 2.
In deze module leer je verantwoord en creatief met de vele facetten van voeding om te gaan voor het kind van 8 tot en met 12 jaar, met o.a. aandacht voor eetgewoontes, voedingsvaardigheden en voedselhygiëne.